<kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

       <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

           <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

               <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                   <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                       <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                           <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                               <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                   <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                       <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                           <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                               <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                   <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                       <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                           <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                               <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                                   <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                                       <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                                           <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                                               <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                                                   <kbd id='SUi67V7ps'></kbd><address id='SUi67V7ps'><style id='SUi67V7ps'></style></address><button id='SUi67V7ps'></button>

                                                                                     老人头线上娱乐:温氏股份(300498.SZ)2018年净利降41.38%至39.57亿元 拟10派5元

                                                                                     2019年04月09日 23:00 来源:酷艾色新闻资讯中心

                                                                                      温氏股份(300498.SZ)发布2018年年度报告,公司实现营业收入572.36亿元,同比增加2.84%;归属于上市公司股东净利润39.57亿元,同比减少41.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39.13亿元,同比减少40.51%;基本每股收益0.7511元;拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。

                                                                                      报告期内,公司销售商品肉鸡7.48亿只,肉猪2229.70万头,肉鸭3133.31万只,鸡蛋1.94万吨,原奶7.55万吨,成品奶1.69万吨。

                                                                                      业绩同比变动较大的主要因素如下:(1)报告期内,公司养鸡业务基本保持稳定,销售商品肉鸡7.48亿只,同比下降3.48%,受益市场行情回暖影响,销售价格同比上涨17.6%,提振养鸡业务收入,利润同比大幅增长。(2)报告期内,公司养猪业务规模继续增长,公司商品肉猪销售2229.70万头,同比增长17.1%,但受上半年行业周期性低迷及下半年非洲猪瘟疫情等因素的影响,全年商品肉猪销售价格同比下降14.42%,商品肉猪盈利水平同比下降。(3)报告期内,公司完成了首期限制性股票的授予登记,按照企业会计准则的有关规定摊销股份支付费用3.12亿元。(4)报告期末,公司按照企业会计准则的有关规定,根据市场行情及实际业务情况,计提了存货跌价准备1.08亿元。